אתר

האתר מכיל בתוכו את סך מרכיבי המיתוג ולכן עליו להיות נכון מבחינת הזיכרון שאתם רוצים להשאיר על הגולש. באתר יש את הטקסטים, את הדימויים, את הלוגו, הפרטים, הקישורים, הגלריות וכל דבר אחר שלא תוכלו להעביר בנייר, טלפון, מצגת או אפילו פגישה. האתר צריך להיות רהוט, מדוייק ולתת לגולש בצורה מהירה ופשוטה את מה שהוא מבקש למצוא, בחזות מקצועית ותחת אותה זהות אחידה שהוא כבר מכיר מהעסק שלכם.