ניירת

ניירת

הניירת (stationary) היא קודם כל נייר המכתבים, המעטפות, הפתקונים (הממו) ופנקס הקבלות של המשרד המשוייכים אליכם בלוגו, סלוגן וצבע, כך שמאן דהו הפוגש אחד מהם או יותר, מיד יודע למי הם שייכים וכי הם שייכים זה לזה וכן כי הושקעה בהם מחשבה ולא נעשו באופן אקראי. הניירת מתאימה באופייה ובשפתה לשאר חלקי המיתוג כך שמסמך הסמוך לאתר או לכרטיס הביקור ייראה כקרוב אליו קירבה משפחתית עוד לפני שיתחילו לקרוא את הטקסט או להסתכל בתמונות.